Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro naujo pastato statybos sklypo parinkimo architektūrinis-urbanistinis konkursas
Pirma vieta


Pasirinkta Muzikinio teatro vieta “Laivitės” akvatorija – įlanka tarp Šiaurinio molo ir Žiemos uosto. Vietos parinkimą lėmė esminis, autorių nuomone, faktorius – miesto įvaizdžio formavimas. Plačiąja prasme Klaipėdoje (o ir Lietuvoje) maža yra vietų, kurių padėtis būtų tiek reikšminga miesto identitetui formuoti. Istoriniu požiūriu ši teritorija kartu su Danės žiotimis ir pilimi nuo XVII a. tampa miesto plėtrą lemiančiu faktoriumi. Būtent čia XVIII a. formavosi ekonominis „lokomotyvas“, sudaręs sąlygas klestėti ir plėtotis miestui. Teritorijoje įsikūrusios lentpjūvės, medienos eksporto terminalai, vėliau prekybos, muitinių, kitos institucijos žymėjo miesto pakilimus ir nuosmukius, atspindėjo jo besikeičiančius poreikius ir prioritetus. XX a. antroje pusėje teritorija, būdama atskirta nuo miesto gyvenimo, nebeteko ir savo reikšmės Klaipėdos įvaizdžiui. XXI a. miestas vėl atrado “Laivitė” teritoriją, stichiškai, bet dėsningai pradedama reintegracija. “Menų angaro”, “Švyturio menų doko” atsiradimas, konkursai urbanistinės plėtros krypčiai apčiuopti – tik keletas šios judėjimo pavyzdžių.
Muzikinio teatro statyba čia būtų dėsningas žingsnis formuojant miesto įvaizdį, kuris atsisakęs miestotvirtovės tapatybės, pergyvenęs pramonės ir prekybos mazgo epochą, renkasi kultūros plėtojimo, humanizmo ir apšvietos kryptį.
Statomas siūlomoje vietovėje Muzikinis teatras pats savaime turėdamas didžiulį kultūrinį-emocinį potencialą, jį gerokai padidina dėl pasirinktos vietos, tiek istorinio, tiek urbanistinio potencialo. Kuršių marių veidrodis tampa natūralia milžiniška apžvalgos erdve. Už pastato numatoma plėtoti teritoriją iki N.Uosto gatvės, palieka erdvę integraliam teritorijos vystymui.
Muzikinio teatro pastato statybai pasirinktą vietą – “Laivitės” akvatoriją, padiktavo poreikis betarpiško kontakto su marių akvatorija ir noras išsaugoti “Laivitės” teritoriją tolimesnei plėtrai (juridiniu požiūriu būtų problemiška perimti dalį “Memelio miesto” nuomojamos teritorijos Muzikinio teatro poreikiams).
Architektūriniu aspektu pasirinkta vieta suteikia ypač plačias galimybes siekti išskirtinio sprendimo. Muzikinio teatro pastatas ant marių kranto gali tapti ne tik Klaipėdos, bet Lietuvos įvaizdžio ženklas.
Akvatorijos įsigijimas miesto reikmėms susijęs tik su VĮ Valstybinio Jūrų uosto direkcija (toliau KVJUD) ir Susisiekimo ministerijos pozicija. Tačiau, įvertinus tai, kad greta esanti “Laivitės” teritorija jau perimta iš KVJUD, yra pakankama motyvacija žengti sekantį logišką žingsnį.