Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios ir vienuolyno kompleksas Klaipėdoje.        Pirma vieta


Pagrindinė tūrinės kompozicijos idėja yra BAŽNYČIA+VIENUOLYNAS. Bažnyčios ir vienuolyno komplekso funkcinis vientisumas ir vizualinis atskyrimas.
Bažnyčios tūrio iškėlimas- Vienuolyno paslėpimas. Bažnyčia aukšta- Vienuolynas žemas. Vertikali - Horizontalus. Ryški - Suniveliuotas. Pagrindinė – Pagalbinis. Pasukta – Orientuotas pagal aplinką. Orientuota į geriausią apžvalgą, pėsčiųjų srautus, rytų-vakarų kryptimi – Parko tėkmės linkme išdėstytas kompleksas.
Kompozicijos esmė yra bažnyčios tūrio išskyrimas, išaukštinimas ir eksponavimas reljefu pridengiant vienuolyno kompleksą, demonstruojant jo kuklumą
Teritorijoje yra pakankamai ryškus aukščių perkritimas. Aukščiausia vieta yra prie Debreceno gatvės ir reljefas žemėja parko link. Panaudojant šį reljefo ypatumą bažnyčios tūrį projektuojame Debreceno gatvės altitudėje, o vienuolyno su koplyčia kompleksą- parko altitudėje. Tokiu būdu išryškinamas pagrindinis bažnyčios tūris, o kitos paskirties patalpos projektuojamos betarpiškai sujungtos, tačiau vizualiai atskirtos nuo bažnyčios. Taip pabrėžiamas bažnyčios pastato sakralumas.
KOMPLEKSO SANTYKIS SU „DRAUGYSTĖS“ PARKU.
Kompleksui pasirinkta vieta, kuri nepakenktų parko vientisumui, o praturtintų jį. Planuojami nauji želdiniai ir medžių masyvai, kurie pagerins nagrinėjamos parko dalies kokybę. Esamos komercinės automobilių aikštelės pritaikymas arba rekultivavimas pagerintų poilsio atmosferą parke.
Komplekso orientacija išilgai šiaurės- pietų ašies pasirinkta, kad jis kuo darniau įsilietų į parko erdvę.
BENDRABUČIŲ APLINKOS SPRENDINIAI.
Automobilių stovėjimo problema sprendžiama įrengiant naujas automobilių stovėjimo vietas palei esamą sutvarkomą privažiavimą. Parko dalis, esanti priešais bendrabučius, sutvarkoma: pritaikoma parkui esama automobilių aikštelė, sodinamas naujas medžių masyvas, įrengiamos sporto aikštelės vietoje automobilių stovėjimo viduryje parko. Naujas medžių masyvas kartu su esamais želdiniais pagerins daugiabučių namų gyvenamąją kokybę užstodamas nuo Šilutės plento triukšmo ir taršos. Įrengiamos sporto aikštelės galėtų būti skeiterių įrenginiai. Toko objekto atsiradimas sudarytų prielaidas aplinkui gyvenančių jaunuolių kultūringam, turiningam ir naudingam laisvalaikio praleidimui. Skeiterių aikštelės įrengimui galėtų būti pajungta visuomenė. Aplinkinių namų gyventojai ir jaunimas, padedami vienuolyno, galėtų ieškoti rėmėjų ir galimybių. Tokiu būdu pastatyta aikštelė būtų brangi visiems gyventojams, ji būtų naudojama ir tausojama. Tai būtų viena iš galimybių kurti darnią kaimyninę bendruomenę parapijos pagrindais.