Gyvenamasis kvartalas "Senasis Malūnas"
Urbanistinės plėtros projektinis pasiūlymas
Tilžės g.4, Klaipėda


Projekto vadovas:
E. Andrijauskas

Architektai:
A.Jašinas
V.Jankūnas

2009mIDĖJA
,,Žaliasis kelias iš Senamiesčio į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią“.
URBANISTINĖ IDĖJA
Erdviniu ir funkciniu požiūriu patrauklus ryšys tarp senamiesčio, Neringos skulptūros skvero, ,,Senojo Malūno” (projektuojamo kvartalo) ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčios.
Ši junktis - žaliasis audinys – padalina projektuojamą kvartalą į dvi dalis.
Šiaurinė teritorijos dalis, įtakojama senamiesčio ir senosios Tilžės g. užstatymo morfotipo, formuojama atkartojant gretimybių urbanistinę ir architektūrinę išraišką.
Pietinė teritorijos dalis, įtakojama laisvojo planavimo kvartalų užstatymo morfotipo, formuojama kvartalinė urbanistinė struktūra pastatams suteikiant modernią, šiuolaikišką architektūrinę išraišką.
ERDVINĖ IDĖJA
Kvartalą perskrodžianti gamtinio karkaso struktūra – daugiaplanė, lenkta, pulsuojanti ,,Žalioji alėja’’ su ,,Senojo Malūno” skveru.
Naujai suformuota viešoji erdvė reprezentuoja Senąjį Malūną iš naujo. Aplinkui neaukšti statiniai (2a.3a.) ne tik atveria daugiaplanes perspektyvas į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią , Neringos skulptūros skverą, bet ir sukuria humanišką erdvę žmogui.
TERITORIJOS ZONAVIMAS
Teritorija sudalinama į 3 zonas:
1. Senamiesčio zona - perimetrinis užstatymas lygiagretus Tilžės g. pastatų architektūrinėje išraiškoje ieškoma semantinių sąsajų su Klaipėdos senamiesčio užstatymu.
2. Naujamiesčio zona - uždaras perimetrinis užstatymas, lygiagretus ,,Žaliajai alėjai” ir projektuojamam skverui. Architektūrinė išraiška moderni, šiuolaikiška.
3. Žalioji alėja - nubrėžianti aiškias ribas vidinėje kvartalo dalyje ir atskiria “Senamiesčio zoną” nuo “Naujamiesčio zonos”.